Kurse

GUE REC 1 Anfänger Kurs

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Freitag, September 13, 2019
Nach : Sonntag, September 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

GUE Fundamentals Kurs 8/19

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Donnerstag, August 15, 2019
Nach : Sonntag, August 18, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

GUE DPV 1 Kurs

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: shop@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Donnerstag, Juni 20, 2019
Nach : Samstag, Juni 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

GUE Fundamentals Kurs 5/19

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Donnerstag, Mai 9, 2019
Nach : Sonntag, Mai 12, 2019
Venu : DEEPSTOP GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr. 4

GUE Fundamentals Kurs 4/19

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Freitag, April 19, 2019
Nach : Montag, April 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4