Kurse

GUE DPV 1 Kurs 6 / 19

Von : Donnerstag, Juni 20, 2019
Nach : Samstag, Juni 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

GUE Fundamentals Kurs 5/19

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Mittwoch, Mai 1, 2019
Nach : Samstag, Mai 4, 2019
Venu : DEEPSTOP GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr. 4

GUE Fundamentals Kurs 4/19

Gesprächspartner: Hans Drexler Email: hans.drexler@deepstop.de Telefon: +49 (0) 6202 26187
Von : Freitag, April 19, 2019
Nach : Montag, April 22, 2019
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburgerstr.4

Tauchtauglichkeitsuntersuchung

Gesprächspartner: Birgit Jänicke Email: birgit-jaenicke@deepstop-watersports.de Telefon: 06202 9279 253
Von : Samstag, November 17, 2018
Nach : Samstag, November 17, 2018
Venu : Deepstop GmbH, 68723 Schwetzingen, Duisburger Str. 4